ตรวจแอลฟ่าธาลัสซีเมีย พีซีอาร์ (PCR for Alpha-Thalassemia 1&2)
2,000 ฿ รอผล 14 วัน
ติดต่อสอบถาม
  • ตรวจแอลฟ่าธาลัสซีเมีย พีซีอาร์ (PCR for Alpha-Thalassemia 1&2 / Gene for Alpha-Thalassemia 1&2)
  • ค่าบริการ 2,000 บ. รอผล 14 วัน
  • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
  • ใช้ตรวจเพื่อวินิจฉัย การเป็นพาหะโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ในกรณีที่ได้ตรวจคัดกรองเบื้องต้นแล้วผลเป็นบวก และแพทย์ต้องการทราบชนิดของแอลฟ่าธาลัสซีเมียอย่างละเอียด
  • ในกรณีที่ตรวจเพื่อวางแผนมีบุตร จะต้องแปลผลร่วมกับผลตรวจของฝ่าย สามี/ภรรยา เพื่อดูความเสี่ยงของลูกที่จะเป็นโรคธาลัสซีเมีย
  • กรณีที่ไม่สะดวกมารับผล มีบริการส่งทาง Email/Line
  • โปรดนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
  • สามารถนัดหมายได้ทาง Line ID: cmf_lab / หน้าเพจ Facebook / 053-271415, 083-945-9142