ตรวจเบต้าธาลัสซีเมีย มิวเตชั่น (Beta-Thalassemia Mutation)
5,000 ฿ รอผล 14 วัน
ติดต่อสอบถาม
  • ตรวจเบต้าธาลัสซีเมีย มิวเตชั่น (Beta-Thalassemia Mutation/PCR for Beta-Thalassemia)
  • ค่าบริการ 5,000 บ. รอผล 14 วัน
  • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
  • ใช้ตรวจเพื่อวินิจฉัย การเป็นพาหะโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ในกรณีที่ได้ตรวจคัดกรองเบื้องต้นแล้วให้ผลเป็นบวก และแพทย์ต้องการทราบชนิดของเบต้าธาลัสซีเมียอย่างละเอียด
  • กรณีตรวจเพื่อวางแผนมีบุตร จะต้องแปลผลร่วมกับผลตรวจของฝ่าย สามี/ภรรยา เพื่อดูความเสี่ยงของลูกที่จะเป็นโรคธาลัสซีเมีย
  • หากไม่สะดวกมารับผล ทางคลินิกมีบริการส่งทาง Email/Line
  • โปรดนัดหมายล่วงหน้า