โปรแกรมตรวจสุขภาพ P7 (ตรวจเบาหวาน ไขมัน)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
700 ฿ รอผล 1 วัน
ติดต่อสอบถาม
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ 7 (ตรวจเบาหวาน ไขมัน)
 • ค่าบริการ 700 บ.
 • รับผลภายใน 1 วัน (มีบริการส่งผลทาง Email / Line)
 • โปรดงดอาหาร ก่อนเจาะเลือด 10-12 ชม. (ดื่มน้ำเปล่าได้)
 • ในโปรแกรม จะประกอบด้วยรายการตรวจ ดังนี้
    1. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
    2. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
    3. ตรวจไขมัน โคเลสเตอรอล (Cholesterol)
    4. ตรวจไขมัน ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
    5. ตรวจไขมันดี เอชดีแอล (HDL)
    6. ตรวจไขมันร้าย แอลดีแอล (LDL)
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line ID: cmf_lab / หน้าเพจ Facebook / 053-271415, 083-945-9142