ตรวจสารโฟลิก แอซิด (Folic acid)
600 ฿ รอผล 3 วัน
ติดต่อสอบถาม
  • ตรวจสารโฟลิกแอซิด (Folic acid)
  • ค่าบริการ 600 บ. รอผล 3 วัน
  • โปรดงดอาหารก่อนเจาะเลือด 10-12 ชม.
  • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคโลหิตจาง จากการขาด Folic acid
  • บริการส่งผลทาง Email / Line หากไม่สะดวกมารับผลที่คลินิก
  • โปรดนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
  • สามารถนัดหมายได้ทาง Line ID: cmf_lab / หน้าเพจ Facebook / 053-271415, 083-945-9142