ตรวจทีไอบีซี (TIBC)
300 ฿ รอผล 2 วัน
ติดต่อสอบถาม
  • ตรวจทีไอบีซี (TIBC, Total Iron Binding Capacity)
  • ค่าบริการ 300 บ. รอผล 2 วัน
  • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
  • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัย หรือติดตามการรักษา โรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก โดยตรวจร่วมกับ Serum iron ฯ
  • บริการส่งผลทาง Email / Line หากไม่สะดวกมารับผลที่คลินิก
  • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
  • โปรดนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
  • สามารถนัดหมายได้ทาง Line ID: cmf_lab / หน้าเพจ Facebook / 053-271415, 083-945-9142