ตรวจกรดยูริก (Uric Acid)
80 ฿ รอผล 1 วัน
ติดต่อสอบถาม
  • ตรวจกรดยูริก (Uric Acid)
  • ค่าบริการ 80 บ.
  • รับผลภายใน 1 วัน (มีบริการส่งผลทาง Email / Line)
  • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
  • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัย หรือติดตามการรักษา ผู้ป่วยโรคเก๊าท์ โรคไต ฯ
  • หากท่านได้เลือกตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพ 1, 2, 3, 8, 9 จะมีรายการตรวจนี้ รวมอยู่ด้วยแล้ว
  • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
  • โปรดนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
  • สามารถนัดหมายได้ทาง Line ID: cmf_lab / หน้าเพจ Facebook / 053-271415, 083-945-9142