ตรวจฮอร์โมน เทสโทสเตอโรน (Testosterone)
500 ฿ รอผล 3 วัน
ติดต่อสอบถาม
  • ตรวจฮอร์โมน เทสโทสเตอโรน (Testosterone)
  • ค่าบริการ 500 บ. รอผล 3 วัน
  • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
  • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัย ภาวะการมีบุตรยาก โรคสุขภาพเพศชาย ฯ
  • หากไม่สะดวกมารับผล มีบริการส่งทาง Email / Line
  • โปรดนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
  • สามารถนัดหมายได้ทาง Line ID: cmf_lab / หน้าเพจ Facebook / 053-271415, 083-945-9142