ตรวจการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ (Urine pregnancy test)
100 ฿ รอผล 20 นาที
ติดต่อสอบถาม
  • ตรวจการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ (Urine pregnancy test, UPT)
  • ค่าบริการ 100 บ. รอผล 20 นาที
  • แนะนำให้เก็บปัสสาวะครั้งแรกตอนตื่นนอน (first morning urine)
  • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
  • โปรดนัดหมายล่วงหน้า