ตรวจการตั้งครรภ์จากเลือด (Beta-hCG)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
400 ฿ รอผล 1 วัน
ติดต่อสอบถาม
 • ตรวจการตั้งครรภ์จากเลือด (Beta-hCG)
 • ค่าบริการ 400 ฿
 • รับผลตรวจ ภายใน 1 วัน (บริการส่งผลทาง Email / Line)
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • เป็นการตรวจหาฮอร์โมน B-hCG ในเลือด เพื่อช่วยยืนยันการตั้งครรภ์
 • แนะนำให้ตรวจหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือมีการปลูกถ่ายตัวอ่อน ตั้งแต่ 2 สัปดาห์เป็นต้นไป (เนื่องจากค่าฮอร์โมนจะสูงขึ้นตามอายุครรภ์ หากมาตรวจก่อน 2 สัปดาห์ ค่าฮอร์โมนอาจจะยังต่ำอยู่)
 • ไม่แนะนำให้ตรวจเพื่อประเมินอายุครรภ์ เนื่องจากค่าฮอร์โมนในแต่ละช่วงอายุครรภ์ มีความหลากหลาย (อายุครรภ์เท่ากัน ค่าฮอร์โมนอาจจะไม่เท่ากัน)
 • ใช้เวลาตรวจประมาณ 3 ชม. หากมาเจาะเลือดก่อน 15.00 น. จะได้ผลภายในวันที่มาตรวจ แต่หากมาหลัง 15.00 น. จะได้ผลก่อนเที่ยงของวันถัดไป
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line ID: cmf_lab / หน้าเพจ Facebook / 053-271415, 083-945-9142