ตรวจโปรตีนโกลบูลิน (Globulin)
60 ฿ รอผล 1 วัน
ติดต่อสอบถาม
  • ตรวจโปรตีนโกลบูลิน (Globulin)
  • ค่าบริการ 60 บ.
  • รับผลภายใน 1 วัน (มีบริการส่งผลทาง Email / Line)
  • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
  • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับตับ ภาวะติดเชื้อต่างๆ โรคมะเร็งบางชนิด ฯ
  • เนื่องจาก Globulin เป็นค่าที่ได้จากการคำนวณ (Globulin = Total Protein - Albumin) ดังนั้น หากท่านได้เลือกตรวจ Total Protein และ Albumin ร่วมด้วย ไม่ต้องเสียค่าบริการตรวจ Globulin
  • กรณีที่ท่านได้เลือกตรวจ การทำงานของตับแบบเป็นชุด (LFT) จะมีรายการตรวจนี้รวมอยู่ด้วยแล้ว
  • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
  • โปรดนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
  • สามารถนัดหมายได้ทาง Line ID: cmf_lab / หน้าเพจ Facebook / 053-271415, 083-945-9142