ตรวจอัลบูมิน (Albumin)
60 ฿ รอผล 1 วัน
ติดต่อสอบถาม
  • ตรวจอัลบูมิน (Albumin, Alb)
  • ค่าบริการ 60 บ.
  • รับผลภายใน 1 วัน (มีบริการส่งผลทาง Email / Line)
  • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
  • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัย โรคที่เกี่ยวกับตับ ภาวะทุพโภชนาการ ฯ
  • กรณีท่านได้เลือกตรวจ การทำงานของตับแบบเป็นชุด (LFT) หรือโปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรมที่ 1, 2, 3, 6, 9 จะมีรายการตรวจนี้ รวมอยู่ด้วยแล้ว
  • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
  • โปรดนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
  • สามารถนัดหมายได้ทาง Line ID: cmf_lab / หน้าเพจ Facebook / 053-271415, 083-945-9142