ตรวจระดับโปรตีนรวมในเลือด (Total Protein)
60 ฿ รอผล 1 วัน
ติดต่อสอบถาม
  • ตรวจระดับโปรตีนรวมในเลือด (Total Protein, TP)
  • ค่าบริการ 60 บ.
  • รับผลภายใน 1 วัน (มีบริการส่งผลทาง Email / Line)
  • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
  • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับตับ ภาวะทุพโภชนาการ ฯลฯ
  • กรณีท่านได้เลือกตรวจ การทำงานของตับแบบเป็นชุด (LFT) จะมีรายการตรวจนี้ รวมอยู่ด้วยแล้ว
  • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
  • โปรดนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
  • สามารถนัดหมายได้ทาง Line ID: cmf_lab / หน้าเพจ Facebook / 053-271415, 083-945-9142