ตรวจการทำงานของตับ (LFT)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
400 ฿ รอผล 1 วัน
ติดต่อสอบถาม
 • ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test, LFT)
 • ค่าบริการ 400 บ.
 • รับผลภายใน 1 วัน (มีบริการส่งผลทาง Email / Line)
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัย หรือติดตามการรักษา โรคที่เกี่ยวกับตับ ทางเดินน้ำดี ฯลฯ
 • ในรายการตรวจจะประกอบด้วย Total protein, Albumin, Total & Direct bilirubin, AST, ALT และ ALP
 • ท่านสามารถแยกตรวจเป็นบางรายการได้ โดยจะมีค่าบริการ ดังนี้ 
    1. Total protein - 60 ฿
    2. Albumin - 60 ฿
    3. Globulin - 60 ฿
    4. Total bilirubin - 80 ฿
    5. Direct bilirubin - 80 ฿
    6. AST (SGOT) - 80 ฿
    7. ALT (AGPT) - 80 ฿
    8. Alkaline phosphatase (ALP) - 80 ฿
 • หากมาเจาะเลือดก่อน 15.00 น. จะได้ผลภายในวันที่มาตรวจ แต่หากมาหลัง 15.00 น. จะได้ผลก่อนเที่ยงของวันถัดไป
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line ID: cmf_lab / หน้าเพจ Facebook / 053-271415, 083-945-9142