ตรวจดาวน์ซินโดรม (Down syndrome/NIPT)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
15,000 ฿ รอผล 10 วัน
ติดต่อสอบถาม
 • ตรวจดาวน์ซินโดรม (Down syndrome/NIPT)
 • ค่าบริการ 15,000 บ.
 • รับผลตรวจภายใน 10 วัน (บริการส่งผลให้ทาง Email /Line)
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • เป็นการตรวจคัดกรองโรคดาวน์ซินโดรมของลูกในครรภ์ โดยเจาะเลือดของแม่ไปตรวจ
 • ตรวจได้เมื่ออายุครรภ์ตั้งแต่10 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ความผิดปกติของโครโมโชมที่ตรวจได้ คือ
     1. โครโมโซมคู่ที่ 21 Down syndrome
     2. โครโมโซมคู่ที่ 18 Edword syndrome
     3. โครโมโซมคู่ที่ 13 Patau syndrome
     4. โครโมโซมเพศ (X, Y)
 • วิธีการตรวจนี้ สามารถบอกเพศของลูกในครรภ์ได้ (XX, XY)
 • กรณีต้องการตรวจแบบ All Chromosome ค่าบริการ 16,000 บ.
 • วิธีตรวจมีความแม่นยำมากกว่า 99 %
 • มีการประกันผลผิดพลาด 1,000,000 บ.
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line ID: cmf_lab / หน้าเพจ Facebook / 053-271415, 083-945-9142