ตรวจพาหะธาลัสซีเมีย (Hb typing)
500 ฿ รอผลภายใน 7 วัน
ติดต่อสอบถาม
  • ตรวจพาหะธาลัสซีเมีย (Hb typing)
  • ค่าบริการ 500 บ. รอผลภายใน 7 วัน
  • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
  • ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัย โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย หรือตรวจเพื่อเตรียมมีบุตร ฝากครรภ์
  • กรณีที่ตรวจเพื่อเตรียมมีบุตร ฝากครรภ์ แนะนำให้ตรวจทั้งสามี-ภรรยา เพื่อจะได้แปลผลร่วมกัน ถึงความเสี่ยงของบุตรที่จะเป็นโรคธาลัสซีเมีย 
  • กรณีท่านได้เลือกตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรมที่ 5 (เตรียมมีบุตร ฝากครรภ์) จะมีรายการตรวจนี้ รวมอยู่ด้วยแล้ว
  • หากไม่สะดวกมารับ มีบริการส่งทาง Email/Line
  • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
  • โปรดนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
  • สามารถนัดหมายได้ทาง Line ID: cmf_lab / หน้าเพจ Facebook / 053-271415, 083-945-9142