โปรแกรมตรวจสุขภาพ P5 (เตรียมมีบุตร ฝากครรภ์)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
1,400/1,600 ฿ รอผล 7 วัน
ติดต่อสอบถาม
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ 5 (เตรียมมีบุตร ฝากครรภ์, ANC)
 • ค่าบริการ ชาย 1,400 บ. / หญิง 1,600 บ.
 • รับผลภายใน 7 วัน (มีบริการส่งผลทาง Email /Line)
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ในโปรแกรม ประกอบด้วยรายการตรวจ ดังนี้
    1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
    2. ตรวจหมู่เลือดเอบีโอ และอาร์เอช (ABO & Rh blood group)
    3. ตรวจพาหะโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (Hb typing)
    4. ตรวจเช็คภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดเยอรมัน (Rubella IgG) *ตรวจเฉพาะท่านหญิง
    5. ตรวจโรคติดต่อทางเลือด/เพศสัมพันธ์/จากแม่สู่ลูก (STDs)
      5.1 ตรวจเอชไอวี (Anti-HIV)
      5.2 ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg, Anti-HBs)
      5.3 ตรวจไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti-HCV)
      5.4 ตรวจโรคซิฟิลิส (Anti-TP/RPR)
 • หากท่านต้องการตรวจเพียงบางรายการ สามารถแยกตรวจได้ โดยค่าบริการจะอยู่ในหมวด "เตรียมมีบุตร/ฝากครรภ (ANC)"
 • ผลตรวจนี้ สามารถนำไปใช้ฝากครรภ์ต่อกับแพทย์ได้
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line ID: cmf_lab / หน้าเพจ Facebook / 053-271415, 083-945-9142