โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป P3 (Check Up P3)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
2,500/3,000 ฿ รอผล 1 วัน
ติดต่อสอบถาม
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป โปรแกรม 3
 • ค่าบริการ ชาย 2,500 บ. / หญิง 3,000 บ.
 • รับผลภายใน 1 วัน (มีบริการส่งผลทาง Email / Line)
 • โปรดงดอาหาร ก่อนเจาะเลือด 10-12 ชม. (ดื่มน้ำเปล่าได้)
 • รายการตรวจในโปรแกรม ประกอบด้วย
    1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
    2. ตรวจปัสสาวะ (Urine analysis)
    3. ตรวจเบาหวาน (FBS)
    4. ตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
    5. ตรวจการทำงานของตับ (Alb, AST, ALT, ALP)
    6. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR)
    7. ตรวจความเสี่ยงโรคเก๊าท์ (Uric acid)
    8. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
    9. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
    10. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) *ตรวจเฉพาะชาย
    11. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125) *ตรวจเฉพาะหญิง
    12. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 15-3) *ตรวจเฉพาะหญิง
    13. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน ทางเดินอาหาร (CA 19-9)
    14. ตรวจไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH, FT3, FT4)
 • หากมาเจาะเลือดก่อน 15.00 น. จะได้ผลภายในวันที่มาตรวจ แต่หากมาหลัง 15.00 น. จะได้ผลก่อนเที่ยงของวันถัดไป
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line ID: cmf_lab / หน้าเพจ Facebook / 053-271415, 083-945-9142