ตรวจไขมันในเลือด (Lipid Profile)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
360 ฿ รอผล 1 วัน
ติดต่อสอบถาม
 • ตรวจไขมันในเลือด (Lipid Profile)
 • ค่าบริการ 360 บ.
 • รับผลภายใน 1 วัน (มีบริการส่งผลทาง Email / Line)
 • โปรดงดอาหาร ก่อนเจาะเลือด 10-12 ชม. (ดื่มน้ำเปล่าได้)
 • การตรวจไขมันทั้งชุด จะประกอบด้วยไขมัน 4 ตัว ดังนี้
    1. ไขมันโคเลสเตอรอล (Cholesterol) 
    2. ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
    3. ไขมันดี เอชดีแอล (HDL)
    4. ไขมันร้าย แอลดีแอล (LDL)
 • กรณีท่านต้องการตรวจเพียงบางตัว สามารถแยกตรวจได้ โดยคิดค่าบริการดังนี้
    Cholesterol 100 บ.
    Triglyceride 100 บ.
    HDL 150 บ.
    LDL (direct) 200 บ.
 • หากท่านได้เลือกตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ 1, 2, 3, 7, 8, 9 จะมีรายการตรวจนี้ รวมอยู่ด้วยแล้ว
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line ID: cmf_lab / หน้าเพจ Facebook / 053-271415, 083-945-9142