ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Thyroid Hormone)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
600 ฿ รอผล 1 วัน
ติดต่อสอบถาม
 • ตรวจไทรอยด์ฮอร์โมน (Thyroid Hormone)
 • ค่าบริการ 600 บ. รอผล 1 วัน 
 • มีบริการส่งผล ทาง Email / Line
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • การตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ทั้งชุด จะประกอบด้วยฮอร์โมนย่อย 5 ตัว ดังนี้
    1. TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
    2. Free T3 (FT3)
    3. Free T4 (FT4)
    4. T3 (Triiodothyronine)
    5. T4 (Thyroxine)
 • กรณีแพทย์สั่งตรวจเป็นบางตัว สามารถแยกตรวจได้ โดยคิดค่าตรวจตัวละ 200 บ. (ตรวจครบทั้ง 5 ตัว = 1,000 บ.)
 • กรณีอยากตรวจกรองเบื้องตัน ว่าเป็นโรคเกี่ยวกับไทรอยด์หรือไม่ แนะนำตรวจเพียง 3 ตัว คือ TSH, FT3, FT4 ค่าตรวจ = 600 บ.
 • ใช้เวลาตรวจประมาณ 3 ชั่วโมง หากมาเจาะเลือดก่อน 15.00 น. จะได้ผลภายในวันที่มาตรวจ แต่หากมาหลัง 15.00 น. ผลตรวจจะได้ก่อนเที่ยงของวันถัดไป
 • มีนักเทคนิคการแพทย์ อธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line ID: cmf_lab / หน้าเพจ Facebook / 053-271415, 083-945-9142