ตรวจเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS test)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
500 ฿ รอผล 20 นาที
ติดต่อสอบถาม
 • ตรวจเอชไอวี/เอดส์ (HIV test, Anti-HIV, HIV Ag/Ab, AIDS)
 • ค่าบริการ 500 บ. รอผล 20 นาที
 • หากไม่สะดวกรอรับผล มีบริการส่งทาง Email / Line
 • ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
 • ใช้น้ำยาตรวจเอชไอวี รุ่นที่ 4 หรือโฟร์ทเจน (4th Gen Ag/Ab) 
 • ผลตรวจจะมีความน่าเชือถือ เมื่อได้รับเชื้อหรือมีความเสี่ยง > 14 วันขึ้นไป
 • กรณีผลตรวจเบื้องต้นเป็นบวก จะต้องใช้เวลาตรวจยืนยันผลต่ออีก 2 ชม.
 • กรณีผลตรวจที่ 14 วันเป็นลบ และมีประวัติความเสี่ยงสูง แนะนำให้ตรวจติดตามซ้ำอีกครั้ง เมื่อครบ 3 เดือน
 • ผลตรวจเป็นความลับ ไม่จำเป็นต้องยื่นบัตรประจำตัว ยกเว้น นำไปใช้สมัครงาน บวช ทำศัลยกรรม หรือใช้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย ฯ
 • น้ำยาตรวจมีความไว (Sensitivity) > 99.5% และความจำเพาะ (Specificity) > 99.0 % ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรณีที่ท่านได้เลือกตรวจโปรแกรม 4, 5 (ตรวจก่อนแต่ง/เตรียมมีบุตร ฝากครรภ์) และโปรแกรม "วัยใส ใส่ใจสุขภาพ"จะมีรายการตรวจนี้ รวมอยู่ด้วยแล้ว
 • มีนักเทคนิคการแพทย์คอยให้คำปรึกษา และอธิบายผลตรวจให้
 • โปรดนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
 • สามารถนัดหมายได้ทาง Line ID: cmf_lab / หน้าเพจ Facebook / 053-271415, 083-945-9142