คลินิกตั้งอยู่ ใกล้กับโรงแรมดิเอ็มเพรส ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (มีสาขาเดียว)

คลินิกปรับเวลาเปิด จ-ศ. 8.00-18.00 น. / โปรดนัดหมายล่วงหน้า

ไม่มีบริการ ตรวจโควิด / No COVID test service

 

 

คลินิกหยุด :   26 พ.ค. 64 (วันวิสาขบูชา) 

วันที่ 4 และ 10 พ.ค. 64 (ฉัตรมงคล / พืชมงคล) คลินิกเปิดตามปกติ

 

ตรวจเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS test)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
500 ฿ รอผล 20 นาที
ตรวจเอชไอวี/เอดส์ (HIV test, Anti-HIV, HIV Ag/Ab, AIDS) ค่าบริการ 500 บ. รอผล 20 นาที หากไม่สะดวกรอรับผล มีบริการส่ง...
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Thyroid Hormone)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
600 ฿ รอผล 1 วัน
ตรวจไทรอยด์ฮอร์โมน (Thyroid Hormone) ค่าบริการ 600 บ. รอผล 1 วัน  มีบริการส่งผล ทาง Email / Line ไม่ต้องอดอาหา...
ตรวจไขมันในเลือด (Lipid Profile)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
360 ฿ รอผล 1 วัน
ตรวจไขมันในเลือด (Lipid Profile) ค่าบริการ 360 บ. รับผลภายใน 1 วัน (มีบริการส่งผลทาง Email / Line) โปรดงดอาหาร ก่อ...
โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป P1 (Check Up P1)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
900 ฿ รอผล 1 วัน
โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป โปรแกรม 1 ค่าบริการ 900 บ. รับผลภายใน 1 วัน (มีบริการส่งผลทาง Email /Line) โปรดงดอาหาร ก่อน...
โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป P2 (Check Up P2)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
1,400 ฿ รอผล 1 วัน
โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป โปรแกรม 2 ค่าบริการ 1,400 บ. รับผลภายใน 1 วัน (มีบริการส่งผลทาง Email /Line) โปรดงดอาหาร ก่...
โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป P3 (Check Up P3)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
2,500/3,000 ฿ รอผล 1 วัน
โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป โปรแกรม 3 ค่าบริการ ชาย 2,500 บ. / หญิง 3,000 บ. รับผลภายใน 1 วัน (มีบริการส่งผลทาง Email /...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ P4 (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/STDs)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
1,000 ฿ รอผล 20 นาที
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 4 (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, STDs) ค่าบริการ 1,000 บ. รอผล 20 นาที หากไม่สะดวกรอรับผล มีบริการส่งทา...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ P5 (เตรียมมีบุตร ฝากครรภ์)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
1,400/1,600 ฿ รอผล 7 วัน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 5 (เตรียมมีบุตร ฝากครรภ์, ANC) ค่าบริการ ชาย 1,400 บ. / หญิง 1,600 บ. รับผลภายใน 7 วัน (มีบริการส่...
ตรวจดาวน์ซินโดรม (Down syndrome/NIPT)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
15,000 ฿ รอผล 10 วัน
ตรวจดาวน์ซินโดรม (Down syndrome/NIPT) ค่าบริการ 15,000 บ. รับผลตรวจภายใน 10 วัน (บริการส่งผลให้ทาง Email /Line) ไม่...
ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
200 ฿ รอผล 20 นาที
ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag) ค่าบริการ 200 บ. รอผล 20 นาที ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด ใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัย...
ตรวจการทำงานของตับ (LFT)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
400 ฿ รอผล 1 วัน
ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test, LFT) ค่าบริการ 400 บ. รับผลภายใน 1 วัน (มีบริการส่งผลทาง Email / Line) ไม่...
ตรวจการตั้งครรภ์จากเลือด (Beta-hCG)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
400 ฿ รอผล 1 วัน
ตรวจการตั้งครรภ์จากเลือด (Beta-hCG) ค่าบริการ 400 ฿ รับผลตรวจ ภายใน 1 วัน (บริการส่งผลทาง Email / Line) ไม่ต้องอดอา...
ตรวจสารก่อภูมิแพ้ 45 ชนิด (Allergy Test)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
3,000 ฿ รอผล 10 วัน
ตรวจสารก่อภูมิแพ้ 45 ชนิด (Allergy Test, 45 allergen) ค่าบริการ 3,000 ฿ รอผล 10 วัน ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด ใช...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ P6 (ตรวจสุขภาพตับ)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
1,500 ฿ รอผล 1 วัน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 6 (ตรวจสุขภาพตับ) ค่าบริการ 1,500 บ. รับผลภายใน 1 วัน (มีบริการส่งผลทาง Email / Line) ไม่ต้องอดอา...
โปรแกรมตรวจสุขภาพ P7 (ตรวจเบาหวาน ไขมัน)
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
700 ฿ รอผล 1 วัน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 7 (ตรวจเบาหวาน ไขมัน) ค่าบริการ 700 บ. รับผลภายใน 1 วัน (มีบริการส่งผลทาง Email / Line) โปรดงดอาห...
ดูสินค้าทั้งหมด